Anmäl dig!

2 mars 2023 10:00

LiveGreens Masterclass: Ett jämlikt festivalsamhälle

Evenemang speglar samhället. Det går inte att vifta med ett trollspö och vips! så försvinner fördomar, våld, polarisering och ohälsa.

Men vi arrangörer har mer makt än vi tror! Vi kan utmana skadliga normer och lyfta fram nya förebilder. Vi kan skapa mer jämställda scener och tillgängliga områden.

LiveGreen håller ett antal inspirationsträffar för dig som jobbar med livemusik och kulturupplevelser under våren 2023, inom ramen för vår masterclass i hållbara festivaler och evenemang. Under denna träff pratar vi om hur samhällets orättvisor kan ta sig uttryck på festivaler och evenemang, och vad vi kan göra för att ändra på detta. (Och nej – vi kommer inte undan svåra frågor såsom alkoholkultur, sexism och maktordningar.)

Eventet sker digitalt på Zoom och innehåller:
• Inspirationsföreläsning
• Q&A med masterclassens utbildare
• Övningar och gruppdiskussioner
• Mingel med branschkollegor

Vi ses i Zoom!

Länk för workshopen skickas ut i god tid innan.

Läs mer om LiveGreen och vår masterclass på www.livegreen.se

Anmäl dig!